Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Mae’r Fframwaith yn crynhoi’r sgiliau a fydd yn helpu dysgwyr i ffynnu mewn byd cynyddol ddigidol

Mae cymhwysedd digidol yn un o 3 chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, ochr yn ochr â llythrennedd a rhifedd. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau digidol y gellir eu cymhwyso i ystod eang o bynciau a phrofiadau.

Mae’r Fframwaith, a ddatblygwyd gan ymarferwyr o Ysgolion Arloesi, gyda chefnogaeth arbenigwyr allanol, yn cynnwys 4 llinyn yr un mor bwysig, pob un â nifer o elfennau.

Dinasyddiaeth – sy’n cynnwys:

 • Hunaniaeth, delwedd ac enw da
 • Iechyd a lles
 • Hawliau digidol, trwyddedu a pherchnogaeth
 • Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio

Rhyngweithio a chydweithio – sy’n cynnwys:

 • Cyfathrebu
 • Cydweithio
 • Storio a rhannu.

Cynhyrchu – sy’n cynnwys:

 • Cynllunio, cyrchu a chwilio
 • Creu
 • Gwerthuso a gwella.

Data a meddwl cyfrifiannol – sy’n cynnwys:

 • Datrys problemau a modelu
 • Llythrennedd data a gwybodaeth.

Dylai ysgolion a lleoliadau ymgyfarwyddo â’r fframwaith, gan gytuno ar eu gweledigaeth strategol ar gyfer cymhwysedd digidol trawsgwricwlaidd ac ystyried sut i roi hyn ar waith.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol cliciwch yma