Y Tîm

Criw Cymraeg

Mae’r Criw Cymraeg yn cyfarfod â Miss Pritchard bob hanner tymor i drafod agenda’r tymor honno. Mae aelodau o bob dosbarth yn cymryd rhan mewn gewithgareddau i hyrwyddo’r defnydd o Gymraeg traws ysgol.

Mae Criw Cymraeg yn helpu i hybu a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg o ddydd i ddydd.

Bob pythefnos mae Miss Pritchard a Miss Eames yn cyflwyno ‘Patrwm y Pythefnos’. Cliciwch ar y fideos isod i wrando ar y diweddaraf o gofrestr y gofrestr.

https://youtu.be/l2Md6qNGmwo
Patrwm y pythefnos ar gyfer Cyfnod Sylfaen
https://youtu.be/s5wARzXZMgs
Patrwm y pythefnos ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.

Mae Miss Pritchard hefyd yn arwain yr Urdd ac Eisteddfod yr ysgol.

https://youtu.be/iRR67Z6ibug